Prečo využívať solárne kúrenie - kúrenie solar?

Teplá voda predohriata pomocou fotovoltaických panelov prúdi priamo do zásobníka, výmenníka v plynovom alebo elektrickom kotly a ak je dostatočne teplá, nedôjde k odberu plynu alebo elektriny, čím dochádza k značnej úspore energií. V prípade, že voda nieje dostatočne zohriata energiou z fotovoltaických panelov, dôjde k dohriatu vody v kotli. Na samotný ohrev vody sa spotrebuje výrazne menšie množstvo energie ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí finančné prostriedky za úsporu energií. Pri použití ohrievačov vody na predohrev vody pre tepelné čerpadlo prúdi do zásobníka tepelného čerpadla namiesto studenej vody voda predohriata až na maximálny teplotný limit tepelného čerpadla. Pri takomto zapojení dochádza k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla až o 30%. 

Dôvody prečo si vybrať solárne kúrenie - solárny ohrev vody

- úspora energie,
- celoročný ohrev vody,
- jednoduchý systém a inštalácia,
- záruka 2 až 3 roky.